Vítáme nového člena 🎸

Soudruh Zogala

Rádi bychom přivítali nového člena kapely, soudruha Davida Zogalu. Těsně v období před začínající pubertou, mezi 18. a 20. rokem věku, absolvoval 2 ročníky Lidové školy umění Ilji Hurníka. Pokud není ve stresu, je schopen v partituře rozeznat 4-5 not (některé nekomplikované i včetně délky). Zhruba polovinu z tohoto počtu pak umí správně přiřadit na hmatník kytary. Soudruh je uvědomělý a věrný tradicím skupiny (i přes hluboké hudební vzdělání není nástrojová technika zvládnuta, stejně jako u zbývajících členů kapely).

Zastane uvolněnou pozici po soudruhu Hamouzovi, který nyní dosahuje vynikajících výsledků na poli správy a údržby majetku v kapitalistickém vlastnictví, a o další vyvíjení hudební činnosti již žádný zájem neprojevuje.

Přejeme soudruhu Zogalovi hodně pracovních úspěchů a věříme, že přispěje k dosažení úkolů, vytýčených nám stranou a vládou.

V šest v práci!

Napsat komentář